โปรโมชั่น LASIK / PRK 37,500 บาท Net Price (ถึง 31 ตุลาคม 2562)

หน้าแรก
» โปรโมชั่น » โปรโมชั่น LASIK / PRK 37,500 บาท Net Price (ถึง 31 ตุลาคม 2562)

โปรโมชั่น LASIK / PRK 37,500 บาท Net Price (ถึง 31 ตุลาคม 2562)

 

+ ค่าตรวจประเมินสภาพตา ก่อนทำเลสิก

+ ค่าทำ LASIK / PRK 

+ ค่ายากลับบ้าน (ตามแพคเกจ)

+ ค่าตรวจติดตามอาการ 6 ครั้ง (1วัน , 1สัปดาห์ , 1เดือน , 3เดือน , 6เดือน ,1ปี)

 

สอบถามถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมาย กรุณาโทร 02 316 5033 , 097 242 0295 , 095 375 076 

โทรหาเราได้ที่

1609

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

จากศูนย์เลสิก สุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม
หรือพบปัญหาในการใช้งาน

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

ศูนย์เลสิก สุวรรณภูมิ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1

68/1-2 ถนนบางนา-ตราด กม.12 ตำบลคลองราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 02-316-9561-2, 02-316-8345-9, 02-316-1698 แฟกซ์ : 02-751-1538-9