ลงทะเบียน เพื่อรับคำปรึกษาและรับโปรโมชั่นพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล**
อายุ**
อีเมล**
เบอร์โทรศัพท์**
สถานะปัจจุบันของท่าน

 ใส่แว่นตา

 ใส่คอนแทคเลนส์

ค่าสายตาเอียง
ค่าสายตาสั้น ยาว
โค้ด**
  

ศูนย์เลสิก สุวรรณภูมิ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1

68/1-2 ถนนบางนา-ตราด กม.12 ตำบลคลองราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 02-316-9561-2, 02-316-8345-9, 02-316-1698 แฟกซ์ : 02-751-1538-9