การรักษาสายตา สั้น ยาว เอียง ด้วยวิธีพีอาร์เค PRK

หน้าแรก
» การบริการ » การรักษาสายตา สั้น ยาว เอียง ด้วยวิธีพีอาร์เค PRK

การรักษาสายตา สั้น ยาว เอียง ด้วยวิธีพีอาร์เค PRK

          พีอาร์เค PRK เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ  (สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด สายตาเอียง และสายตายาวตามอายุ ) แบบถาวร โดยการลอกผิวกระจกตาที่อยู่ด้านนอกสุด ที่เรียกว่า Epithelium ของกระจกตาออกก่อน   และใช้ Excimer Laser ปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตา วิธีนี้เป็นวิธีที่มีมาก่อนเลสิกและยังใช้จนถึงปัจจุบัน

          แพทย์จะพิจารณาทำ PRK ในคนไข้ที่สายตาสั้น และเอียงไม่เกิน 800  แต่กระจกตาบาง  มีภาวะตาแห้งกว่าปกติ  มีเหตุผลทางอาชีพ เช่น สอบเป็นนักบิน

          ศูนย์เลสิก สุวรรณภูมิ เลือกใช้ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด  MEL 90 จาก CARL ZEISS , GERMANY  ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นแห่งนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติด้วยวิธีพีอาร์เค PRK  ปลอดภัย แม่นยำ ตามมาตรฐานระดับสากล

 

ข้อดีของพีอาร์เค PRK  ศูนย์เลสิก สุวรรณภูมิ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด MEL 90 จาก CARL ZEISS , GERMANY

 • รักษาภาวะสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง ) แบบถาวร
 • เมื่อแผลหายกระจกตาจะสมานแผลไม่ทิ้งรอยและไม่เสียพื้นที่ของชั้นกระจกตา
 • คงรูปร่างความโค้งของกระจกตาให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดหลังการรักษา Optimized Aspheric เพื่อลดภาวะแสงกระจายตอนกลางคืนอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาด้วยวิธีพีอาร์เค PRK
 • MEL 90 มีระบบ ตรวจจับความเคลื่อนไหวของตา ขณะทำการยิงเลเซอร์รักษา Eye Tracker System เพื่อความแม่นยำในการรักษามากยิ่งขึ้น
 • ใช้ระยะเวลาน้อยมากในการรักษาสายตาผิดปกติ เพียง 2 วินาที ต่อการรักษาสายตาสั้น -1.00 D
 • เพิ่มคุณภาพการมองเห็นทั้งกลางวันและกลางคืน
 • ไม่ต้องฉีดยาชา เพียงแต่ใช้ยาชาหยอดตา และไม่มีการเย็บแผล กลับบ้านได้ในทันทีหลังการผ่าตัด

 

ขั้นตอนการทำพีอาร์เค PRK

serv12

ขั้นตอนที่ 1: การลอกผิวกระจกตา

ขั้นตอนที่ 2: ใช้ Excimer Laser ในการปรับเปลี่ยนความโค้งกระจกตา  ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด  MEL 90 จาก CARL ZEISS , GERMANY

ขั้นตอนที่ 3: ใช้คอนเทคเลนส์ปิดกระจกตา

 

ผู้ที่เหมาะสมสำหรับการรักษาด้วยวิธีพีอาร์เค PRK

 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี
 • ผู้มีความโค้งกระจกตาผิดรูปที่ไม่เหมาะที่จะแยกชั้นกระจกตา (ขึ้นกับดุลยพินิจแพทย์)
 • ผู้ที่มีปัญหาตาแห้งกว่าปกติ
 • ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • มีความเข้าใจถึงการผ่าตัดด้วยวิธีพีอาร์เค PRK อย่างละเอียด และมีความคาดหวังที่ถูกต้อง
 • มีเหตุผลทางอาชีพ เช่น สอบเป็นนักบิน

 

การปฏิบัติตัว เพื่อเข้ารับการรักษาสายตา สั้น ยาว เอียง ด้วยวิธีพีอาร์เค PRK

          หากท่านคิดว่าพีอาร์เค PRK  อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดการพึ่งพาแว่นสายตา หรือคอนแทคเลนส์ของท่าน ศูนย์เลสิก สุวรรณภูมิ ขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาโดยละเอียด ซึ่งมีความสำคัญ 2 ประการ คือ

 1. เพื่อพิจารณาว่าท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการรักษาพีอาร์เค PRK หรือไม่
 2. เพื่อพิจารณาว่าดวงตาของท่านมีสุขภาพตาสมบูรณ์ มีโรคใดๆ หรือไม่

 

การเตรียมตัว เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตา

 1. ในกรณีใส่คอนแทคเลนส์ ให้ปฏิบัติดังนี้
  - หากใส่คอนแทคเลนส์ ชนิดนิ่ม ควรงดใช้ก่อนเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาประมาณ 5-7 วัน
  - หากใส่คอนแทคเลนส์ ชนิดกึ่งแข็ง กึ่งนิ่ม และชนิดแข็ง ควรงดใช้ก่อนเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาประมาณ 14 วัน (โดยสวมใส่แว่นตาแทนได้)
 2. หากมีการใช้ยารักษาสิว ควรงดใช้ยา 7 วัน (โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า)
 3. หากอยู่ในระหว่างให้นมบุตร  ควรรอหลังจากหยุดให้นมบุตรแล้ว 6 เดือน ถึงจะสามารถเข้ารับการตรวจได้
 4. หากมีโรคประจำตัวควรนำผลตรวจหรือยาประจำมาด้วย
 5. ใช้ระยะเวลาในการตรวจประเมินสภาพตาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
 6. ในวันที่รับการตรวจประเมินสภาพตาไม่ควรขับรถมาเอง  เนื่องจากมีการหยอดยาขยายม่านตาเพื่อดูจอประสาทตา ยาขยายม่านตาจะทำให้ตาสู้แสงจ้าไม่ได้เป็นระยะเวลา 3-4 ชั่วโมง และควรนำแว่นกันแดดมาด้วย
 7. เพื่อความสะดวก โปรดนัดหมายล่วงหน้า

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษา

 1. งดใช้คอนแทคเลนส์ก่อนถึงวันผ่าตัด 7 วัน
 2. ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือเจ็บป่วย ควรแจ้งให้แพทย์ทราบและต้องควบคุมให้อยู่ในภาวะปกติ
 3. ในวันมารับการรักษา  ผู้รับการรักษาต้องสระผม  งดการแต่งหน้าและไม่ใส่น้ำหอม  สวมใส่เสื้อที่สามารถถอดออกได้ง่ายโดยไม่ผ่านศีรษะ
 4. รับประทานอาหารได้ตามปกติ
 5. ผู้เข้ารับการรักษาสามารถนอนโรงพยาบาลหลังเข้ารับการผ่าตัดได้  ในกรณีไม่สะดวกในการดูแลหลังการผ่าตัด  เพราะหลังผ่าตัด 1 วัน  ผู้รับการรักษาต้องมาพบแพทย์  เพื่อเปิดฝาครอบตา เช็ดตา และตรวจตาในวันรุ่งขึ้น  และควรมีญาติมาด้วย

 

การปฏิบัติตัวขณะรับการรักษา

 1. ผู้เข้ารับการรักษาจะได้รับทำการทำความสะอาดใบหน้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
 2. เจ้าหน้าที่จะทำการหยอดยาชา/ยาฆ่าเชื้อ
 3. ขณะรับการรักษา จะได้ยินเสียงเครื่องเลเซอร์ดังขึ้นไม่ต้องตกใจ ทำจิตใจให้สบาย ไม่ควรวิตกกังวล จักษุแพทย์จะอธิบายทุกขั้นตอน
 4. หากมีการไอ/จาม ควรแจ้งแพทย์ก่อนทุกครั้ง
 5. เมื่อทำการรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  แพทย์จะใช้คอนแทคเลนส์ปิดกระจกตา และปิดฝาครอบตาเพื่อป้องกันการขยี้ตา โดยสามารถมองผ่านฝาครอบตาได้ การมองเห็นคล้ายมองผ่านหมอก หรือมองผ่านน้ำ  ในวันรุ่งขึ้นจะมองเห็นดีขึ้น  

 

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดและเมื่อกลับบ้าน

 1. ควรพักสายตา 4-6 ชั่วโมงหลังทำการรักษา  อาจมีอาการเคืองตา แสบตา น้ำตาไหล ให้รับประทานยาตามแพทย์สั่ง
 2. ห้ามขยี้ตาโดยเด็ดขาด  โดยปิดฝาครอบตาทุกครั้งเวลานอนประมาณ 1-2 สัปดาห์  เพื่อป้องกันการขยี้ตา (หากมีอาการคันให้แตะที่หัวตาหรือหางตาเบาๆ)
 3. ห้ามเช็ดตาเอง หลังจากทำการรักษาในวันแรก  โดยแพทย์/พยาบาล จะเป็นผู้เปิดฝาครอบตา  เพื่อทำการเช็ดตาให้ในวันรุ่งขึ้น
 4. เปิดฝาครอบตาหยอดยาตามแพทย์สั่ง
 5. หลังจากเปิดตาแล้ว สายตาอาจจะยังมองเห็นไม่ชัดเจน สายตาจะค่อยๆ ปรับให้ดีขึ้น  และแพทย์จะเป็นผู้ถอดคอนแทคเลนส์ออกให้
 6. หลีกเลี่ยงการล้างหน้า  ระวังอย่าให้น้ำเข้าตา  ควรใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำธรรมดาที่อุณหภูมิห้อง เช็ดหน้าประมาณ 1 สัปดาห์  ควรสระผมที่ร้าน  สามารถอาบน้ำแปรงฟันได้ตามปกติ  แต่ห้ามน้ำเข้าตาโดยเพิ่มความระมัดระวัง
 7. งดว่ายน้ำ 1 เดือน
 8. สวมแว่น กันฝุ่น กันแดด กันลมทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน
 9. การหยุดพักงานขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์
 10. กรุณามาตรวจตามแพทย์นัดทุกครั้ง

- แพคเกจสลาย ต้อกระจก เลนส์นิ่ม 35,000 บาท/1ข้าง

- PRK ราคาประหยัด 35,500 บาท Net Price

- LASIK ราคาประหยัด 38,500 บาท Net Price

- โลกสดใส สั่งได้ ลดวันนี้เลยไม่ต้องรอ #9.9 #9เดือน9

- ต่อโปรโมชั่น ตามคำเรียกร้อง โลกสดใส สั่งได้

- Happy Anniversary 5 ฉลองเปิดศูนย์เลสิกครบ 5 ปี

- #โปรโมชั่นเด็ดส่งท้ายปี #ให้ของขวัญตัวเองกันดีกว่า ”มาเปลี่ยนโลกกับเรากัน“

- อั่งเปาตั่วตั่วไก๊ #โปรโมชั่นตรุษจีน

- มองคนที่เรารักให้ชัดมากกว่าเดิม มอบโลกใบใหม่ให้หวานใจดีกว่า

- สงกรานต์ปีนี้ “สนุกแบบไม่สะดุด” มาทำเลสิกกับเราสิคะ

- #โปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอม #BacktoSchool เราช่วยลดค่าใช้จ่ายให้

- #SpecialPromotion #คุ้ม3ต่อ

- โปรโมชั่นต้อนรับวันแม่!!! สุดคุ้มหลายต่อ

- #Promotion9เดือน9 #9เดือน9 โปรโมชั่นพิเศษ 9.9 ลดจุกๆ สูงสุด 3,000 บาทเลยยยย

- #FemtoLASIK มาแล้ววววว ตามคำเรียกร้อง

- โปรโมชั่นต้อนรับลมหนาว

- โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่

- โปรโมชั่นสุดพิเศษประจำเดือนมกราคม 2567

- โปรโมชั่นตรุษจีน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

- แพกเกจการทำ Femto LASIK ประจำเดือน มิถุนายน 2567

- แพกเกจการทำ Femto LASIK ต้อนรับสงกรานต์ ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2567

- …โปรโมชั่นลดท้าฝน… >>มองชัด..รับหน้าฝน<<

- โปรโมชั่น รับหน้าฝน >> ตรวจทำจบใน 1 วัน<<

โทรหาเราได้ที่

1609

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

จากศูนย์เลสิก สุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม
หรือพบปัญหาในการใช้งาน

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

ศูนย์เลสิก สุวรรณภูมิ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1

68/1-2 ถนนบางนา-ตราด กม.12 ตำบลคลองราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 02 316 5033 , 02 316 8345-8 แฟกซ์ 02 316 5175

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด
คุณสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการ